آزادسازی محدوده های معدنی کشور برای سرمایه گذاران از آذر ماه ۹۴

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

تمرکز بر روی آزادسازی پهنه های اکتشافی از اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

دکتر جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی تهران و با حضور در غرفه گفت: با توجه به آزادسازی محدوده های معدنی از اول آذر امسال باید تمرکز بر روی اکتشاف این محدوده ها بیشتر شود.

وی افزود: علاقمندان برای فعالیت در این محدوده ها می توانند به سامانه کاداستر و پرتاپل وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.

در این بازدید مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس خانه معدن ایران وی را همراهی کردند.

گفتنی است، یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی تهران از روز گذشته (۲۵ مهر) به مدت ۴ روز فعالیت خود را در محل دائمی نمایشگاه های تهران آغاز کرد.

اختتامیه این نمایشگاه سه شنبه هفته جاری است.

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps