آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف : زمان و محل برگزاری مجمع عمومی 

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قاتونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقیقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت(موسوی)، پلاک ۱۷۵، طبفه ۸ برگزار میگردد حضور بهم رسانید.

ب – دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی فانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

تعیین حق حضوری اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره