آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ با سرمایه ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ که  ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران  واقع در تهران- خیابان طالقانی- نبش خیابان فرصت (موسوی) – پلاک ۱۷۵- طبقه ۸ برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

۲-بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سالی مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت .

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

۶- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت.

۷- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴  به امور سهام شرکت واقع در تهران- سعادت آباد- خیابان سرو- بین میدان سرو و میدان کتاب- پلاک ۱۲۶- طبقه ۴ مراجعه نمایند.

                                                               هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps