آینده صنعت سرب و روی در گروی بهره برداری از فناوری های جدید

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

مدیرعامل شرکت فراوری موادمعدنی ایران گفت: صنعت سرب و روی کشور در آینده، اگر در مسیر پیاده سازی فناوری های جدید باشد، می تواند بحران های احتمالی را پشت سر بگذارد.

حمید علاماتی افزود: در صورتی که صنعت سرب و روی در آینده از فناوری های جدید استفاده کند، می تواند به راحتی از بحران های احتمالی عبور کند و در غیر این صورت، اگر مسیر راهبردی این صنعت همسو و همگام با فناوری نباشد دچار بحران های اساسی خواهد شد.

وی به وجود دو تهدید بسیار بزرگ پیش روی صنعت سرب و روی اشاره کرد و یادآورشد: این دو تهدید شامل کمبود مواد معدنی و راندمان پایین استحصال می شود.

علاماتی اظهار کرد: این دو تهدید وقتی در کنار افت ‘LME’ (بورس فلزات لندن) قرار می گیرند بحران های خیلی بزرگی را برای این صنعت رقم میزند که مشابه آن طی هشت ماه گذشته در صنعت روی وجود داشت و می شد شاهد افت و خیزهای بسیار در مجموعه ها بود.

مدیرعامل شرکت فرآوری مواد معدنی ایران گفت: در این شرایط بسیاری از واحدهای صنعتی فعال در صنعت سرب و روی متوقف شدند، بسیاری از واحدهایی که سرپا بودند و اشتغالزایی می کردند با بدهی های کلان و بزرگ و در نهایت با زیان های خیلی زیاد مواجه شدند.

وی به کمبود مواد معدنی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ریشه ای این موضوع را بررسی کنیم با یک دید می توانیم بگوییم که کمبودی برای ماده معدنی نداریم و با یک دید دیگر کمبود بسیار بسیار شدیدی داریم.

علاماتی ادامه داد: اگر صنایع سرب و روی معطوف به معدن انگوران باشند، در معدن انگوران ماده معدنی بسیار بسیار کم است با توجه به اینکه برداشت به لایه های زیرین معدن رسیده و عیار ماده معدنی بسیار افت کرده است.

معدن انگوران غنی ترین معدن سرب و روی جهان محسوب می شد که با بهره برداری کلان از آن طی سه دهه گذشته، اکنون معدنکاران به لایه های زیرین و کم عیار معدن رسیده اند و خاک موجود کیفیت خود را از دست داده است.

مدیرعامل شرکت فرآوری مواد معدنی ایران گفت: عمده ماده معدنی استخراج شده از معدن انگوران ماده معدنی کم عیار با عیار ۷ تا ۸ درصد است که جوابگوی کار مجموعه های تولید کننده نیست.

منبع: ماین نیوز

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps