افت و خیز فلزات پایه در ماه جاری

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

گزارش اکونومیک تایمز در ماه جاری نشان می دهد که فلزات پایه در این ماه فراز و نشیب های زیادی داشتند و روند متفاوتی را تجربه کردند.

در ماه جاری فلزات پایه فراز و نشیب های زیادی داشتند که برخی از آن ها در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.افزایش میزان بهره توسط دلال ها روی فلزاتی مانند نیکل و مس و آلومینیوم تاثیر گذار بود.این عملکرد دلالان موجب کاهش قیمت نیکل و آلومینیوم و رشد قیمت مس شد.سرب و روی نیز با افزایش میزان تقاضا روند صعودی داشتند.

نگاهی گذرا به آنالیز برخی کالا های بورسی داریم.

نیکل: با کاهش میزان بهره توسط دلال ها و به موجب آن کاهش تقاضا در بازار، قیمت نیکل در ماه سپتامبر ۰.۴۶ درصد سقوط کرد.به همین دلیل بود که قیمت این محصول در ماه آگوست نیز ۴۴ درصد کاهش داشت.

سرب: به گفته تحلیل گران قیمت سرب در ماه جاری با روند صعودی تقاضا از جانب سازندگان باتری رو به رو شد و ۰.۳۳ درصد افزایش یافت.

مس: افزایش میزان بهره از سوی دلالان روی مس نیز تاثیر داشت و قیمت آن را در ماه جاری ۰.۳۶ درصد بالا برد.مبادلات این فلز در ماه نوامبر نیز ۰.۳۰ درصد رشد قیمت داشته است.

آلومینیوم: قیمت این فلز ۰.۴۹ درصد افزایش داشت به همین دلیل دلال ها تلاش داشتند تا میزان تقاضای مصرف کنندگان را کاهش دهند و این امر موجب کاهش قیمت آلومینیوم در ماه سپتامبر شد.

روی: با افزایش اندک تقاضا از جانب مصرف کنندگانقیمت روی ۰.۳۳ درصد افزایش یافت.این روند صعودی در تقاضا موجب رشد قیمت تا ماه سپتامبر شده است.

 

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps