اهمیت عملکرد شورای‌عالی معادن

210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps 1z0-061 dumps 1z0-062 dumps 1z0-067 dumps 1z0-144 dumps 1z0-434 dumps 1Z0-804 dumps 1Z0-808 dumps 1Z0-883 dumps examineeverything
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در اختیارات یادشده و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تشکیل شده است.

این شورا که با حضور تمام مناصب دولتی و خصوصی تاثیرگذار بر اوضاع معادن کشور تشکیل می‌شود، بر اساس قانون معادن دارای اختیارات گسترده‌ای است. از حل و فصل اختلافات میان دارندگان پروانه بهره‌برداری تا تعیین تکلیف معادن بزرگ و همچنین از تایید سرمایه‌گذاری بهره‌بردار در مواردی که باعث تخفیف در محاسبه حقوق دولتی می‌شود تا تایید شرایط خاص بهره‌بردار در استخراج کمتر نسبت به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری از جمله این وظایف است. فرآیند تصمیم‌گیری در این شورا، با این حد از اختیارات، بر تک‌تک ذی‌نفعان حوزه معدن تاثیرگذار است. چه بسا با اشتباهی کوچک در آن می‌توان موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده برای هزاران شاغل و هدررفت میلیاردها ریال سرمایه به کار گرفته شده در این بخش شد.
بر همین اساس است که اهمیت نظارت بر این شورا بیش از پیش احساس می‌شود. تنها ابزاری که جلوی این اتفاق‌ها را می‌تواند بگیرد، نظارت آحاد مردم و صاحب‌نظران بر فرآیند تصمیم‌گیری در این شوراست. امری که جز با ایجاد شفافیت درباره اطلاعات مهم مرتبط با جلسات این شورا امکان‌پذیر نیست.
قبل از هر گونه اقدامی در راستای شفافیت جلسات شورا عالی معادن، به نظر می‌رسد راه‌اندازی سایت این شورا در اولویت قرار دارد؛ مسئله‌ای که مدتی است در صدر خواسته‌های فعالان این بخش قرار گرفته است.

محمدحسین پیروی – عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

منبع: گسترش صمت

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.