اولین جلسه مشترک نظام مهندسی معدن و کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

examineeverything
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to server.localhost.com's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/xm991.txt (port 80)

در این جلسه که به میزبانی نظام مهندسی ایران صورت گرفت، رییس خانه اقتصاد ایران و اعضاء کمیسیون معدن نقطه نظرات خود را در زمینه مسائل، مشکلات و در مقابل راهکارهای حوزه معدن مطرح نمودند.

احسان پیری؛ دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد در گفتگو با خبرنگار معدن۲۴ با بیان این مطلب گفت: رییس خانه اقتصاد ایران در ابتدای جلسه در سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات مسئولین دوره‌های گذشته، ریاست سازمان نظام مهندسی ایران را به مهندس اسماعیلی تبریک و در ادامه خواستار  استفاده از توانمندیهای همه افراد، به خصوص افراد خبره و صاحب ایده در این حوزه شد.

در ادامه سایر اعضاء دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند که مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست به اختصار عبارتند از: عقد تفاهم نامه، تهیه و تدوین کتابچه فرصت های سرمایه گذاری، فرهنگ سازی صحیح در جامعه در زمینه معدنکاری، ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اساسی بخش معدن و شرکت در جلسه های کمیسیون معدن خانه اقتصاد با حضور نماینده سازمان

دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد در ادامه افزود: رییس نظام مهندسی معدن ایران با توجه به چاپ کتاب دستوالعمل جورک توسط خانه اقتصاد ایران آن را امری مهم جهت همسان‌سازی گزارش‌های اکتشافی در مقیاس بین‌المللی تلقی کردند و در پایان اهم وظایف سازمان نظام مهندسی معدن را تعامل با وزارت خانه‌ها و سایر تشکل و همچنین تاثیر گذاری فرهنگی این سازمان دانستند.

منبع: معدن ۲۴

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.