اولین جلسه مشترک نظام مهندسی معدن و کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

examineeverything
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

در این جلسه که به میزبانی نظام مهندسی ایران صورت گرفت، رییس خانه اقتصاد ایران و اعضاء کمیسیون معدن نقطه نظرات خود را در زمینه مسائل، مشکلات و در مقابل راهکارهای حوزه معدن مطرح نمودند.

احسان پیری؛ دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد در گفتگو با خبرنگار معدن۲۴ با بیان این مطلب گفت: رییس خانه اقتصاد ایران در ابتدای جلسه در سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات مسئولین دوره‌های گذشته، ریاست سازمان نظام مهندسی ایران را به مهندس اسماعیلی تبریک و در ادامه خواستار  استفاده از توانمندیهای همه افراد، به خصوص افراد خبره و صاحب ایده در این حوزه شد.

در ادامه سایر اعضاء دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند که مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست به اختصار عبارتند از: عقد تفاهم نامه، تهیه و تدوین کتابچه فرصت های سرمایه گذاری، فرهنگ سازی صحیح در جامعه در زمینه معدنکاری، ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اساسی بخش معدن و شرکت در جلسه های کمیسیون معدن خانه اقتصاد با حضور نماینده سازمان

دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد در ادامه افزود: رییس نظام مهندسی معدن ایران با توجه به چاپ کتاب دستوالعمل جورک توسط خانه اقتصاد ایران آن را امری مهم جهت همسان‌سازی گزارش‌های اکتشافی در مقیاس بین‌المللی تلقی کردند و در پایان اهم وظایف سازمان نظام مهندسی معدن را تعامل با وزارت خانه‌ها و سایر تشکل و همچنین تاثیر گذاری فرهنگی این سازمان دانستند.

منبع: معدن ۲۴

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.