ایران هشتمین تولیدکننده مواد معدنی جهان شد

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

پایگاه داده های معدنی جهان،ایران را از نظر ارزش تولید کل مواد معدنی در جایگاه هشتم معرفی کرد.

(World Mining Data)،‌گزارش سال ۲۰۱۵ وب سایت داده های معدنی جهان
ارزش کل تولیدات معدنی ایران را بیش از ۱۶۲ میلیارد دلار اعلام کرده است.

این گزارش در برگیرنده تمامی مواد معدنی فلزی،‌ غیرفلزی،‌ فلزات گرانبها،‌ صنایع معدنی و مواد سوختی معدنی(نفت و گاز) است.

این وب سایت گزارشی که امسال میلادی منتشر کرده مربوط به ارزش تولیدات سال ۲۰۱۳ است که بدین ترتیب ایران بالاتر از کشورهایی همچون برزیل، ‌هند و ‌افریقای جنوبی قرار گرفته است. در این گزارش چین با ارزش تولیدات معدنی ۷۷۷ میلیارد دلاری در جایگاه نخست ایستاده است و پس از آن امریکا،‌ عربستان(با حجم بالای تولید مواد سوختی معدنی)، روسیه آسیایی،‌ استرالیا،‌ کانادا و روسیه اروپایی به ترتیب در جایگاه دوم تا هشتم قرار گرفته اند.‌

این گزارش ارزش تولیدات معدنی امریکا را ۵۷۷ میلیارد دلار،‌ عربستان که عمدتا مواد سوختی تولید کرده را ۴۴۷ میلیارد دلار،‌ روسیه آسیایی ۴۲۱ میلیارد دلار،‌ استرالیا ۲۰۵ میلیارد دلار،‌ کانادا ۲۰۴ میلیارد دلار و روسیه اروپایی ۱۶۹ میلیارد دلار اعلام کرده است.

پس از ایران نیز برزیل با ۱۵۳ میلیارد دلار،‌ امارات با ۱۴۲٫۹ میلیارد دلار و هند با ۱۴۲٫۳ میلیارد دلار جای دارند.

    در این گزارش کشورهای بنین با ۲ میلیارد،‌ مولداوی و کاستاریکا هر کدام با یک میلیارد دلار به ترتیب کمترین ارزش تولیدات معدنی در جهان را داشته اند.

 www.otaghnews.com :منبع

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps