بازار روی بهتر از مس می شود.

examineeverything
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

تحلیلگری در یک متن پژوهشی در متال بولتن آورده است: ما باور داریم در طول سه تا شش ماه آینده مس به رویکرد ضعیف تر خود نسبت به روی با وجود منابع در دسترس بیشتر ادامه خواهد داد، در حالی که بازار روی به معضلات خود ادامه می دهد.

تحلیلگری در یک متن پژوهشی در متال بولتن آورده است: ما باور داریم در طول سه تا شش ماه آینده مس به رویکرد ضعیف تر خود نسبت به روی با وجود  منابع در دسترس بیشتر ادامه خواهد داد،  در حالی که بازار روی به معضلات خود ادامه می دهد.

به گزارش معددن ۲۴ با وجود اینکه تولید بیش از حد، فاکتور اصلی  نوسان قیمت مس است، تحلیلگران باور دارند عوامل دوره ای نیز در این نوسان نقشی ایفا می کنند زیرا تقاضا برای مس به طور کلی در این زمان از سال افت  می کند که منجر به نوسانات قیمت می شود.

از طرف دیگر پیش بینی گلدمن ساچز نیویورک یک افزایش قیمت روی را با توجه به فشار در بازار کنسانتره در طول زمستان نشان می دهد که منجر به توقف تولیدات کارخانجات چین می شود.

منبع: معدن ۲۴

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.