بخشش دیرکرد حقوق دولتی معادن را به تولید برمی‌گرداند.

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

در پی مصوبه هیات دولت مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا سال ۱۳۹۵ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ضمن تقدیر از این اقدام آن را باعث بازگشت بسیاری از معادن به حوزه تولید و اشتغال دانست.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، نادعلی اسماعیلی دهج با بیان اینکه هزینه‌های پیرامونی واحدهای معدنی باعث مشکلات اقتصادی برای آنها شده و موجب شده بسیاری از آنها نتوانند به صرفه لازم در حوزه تولید دست یابند، گفت: ما شاهد هستیم که خیلی از معادن به خاطر افزایش و انباشت هزینه‌هایی مانند حقوق دولتی و جریمه دیرکرد آن از دور تولید خارج شدند و بسیاری از معدنچیان از کار بیکار شده‌اند.

وی ادامه داد: جرایم دیرکرد حقوق دولتی برای بسیاری از معادن از اصل حقوقی که باید پرداخت می‌کردند، فراتر رفته و این موضوع مثل این است که کسی که داخل چاه افتاده را به جای اینکه کمک کنیم سنگی را نیز روی آن پرت کنیم. مشخص است که فردی که توان پرداخت حقوق دولتی ر ا نداشته و بدهکار شده با ضعف مالی طرف است و وضع جریمه دیرکرد عملا تیر خلاصی در پیکره معدنکار است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معادن ایران مصوبه اخیر هیات دولت را قابل تقدیر دانست و گفت: این مصوبه می‌تواند خیلی از معادن را به چرخه کار برگرداند و باعث افزایش اشتغال معدنی شود و می‌توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و طرح رونق کسب و کار توصیف کرد.

هفته گذشته هیات دولت طی مصوبه‌ای تصویب کرد که معادنی که مشمول جریمه دیرکرد حقوق دولتی تا سال ۱۳۹۵ شده‌اند، می‌توانند تحت شرایطی مشمول بخشیدگی این جرایم شوند.

بر اساس این مصوبه آنها باید اصل حقوق دولتی که بدهکار هستند را پرداخت کنند که این پرداخت نیز می‌تواند با تقسیط یک ساله همراه باشد که این تقسیط نیز با نظر کارگروه ویژه‌ای صورت می‌پذیرد که به دستور هیات دولت برای این مصوبه تشکیل شده است.

منبع: اتاق خبر

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps