برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

پیرو دعوتنامه مندرج در روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در تهران خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت (موسوی) پلاک ۱۷۵ طبقه ۸ با حضور ۷۸/۷۳ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان، اعضاء هیئت مدیره و همچنین بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.
منشی دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.
۱) استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
۲) تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره
۳) اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه
۴) سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
مصوبات مجمع:
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه و به استناد مجوز شماره DPM-IOP-95A-150 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ صادره از سوی اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای، مجمع به اتفاق آرا تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران منقسم به ۳۰۰میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی مورد تصویب قرار گرفت. مضافاً حق تقدم های استفاده نشده در مدت پذیره نویسی به صورت عموم عرضه میگردد و در صورت عدم فروش حق تقدم ها در مهلت عرضه عمومی، مبلغ مورد نیاز تا سقف افزایش سرمایه توسط متعهد پذیره نویسی شرکت واریز خواهدشد.

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps