بسته سرمایه گذاری خارجی معدن را به ایمیدرو ارایه کردیم/به حضور خارجی ها در معدن خوشبین نیستیم.

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

کمیسیون معدن خانه اقتصاد بسته ویژه سرمایه گذاری خارجی در معادن کشور را به ایمیدرو و وزارت صنعت،معدن و تجارت ارایه کرده است.

سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد در نشست خبری که امروز برگزار شد به نحوه جذب سرمایه گذاری خارجی در معدن انتقاد کرد و گفت: دولت در نشستهایی که با سرمایه گذاران خارجی در معدن و صنایع معدنی دارد باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کند.
وی اظهار داشت: ایران در یکی از مناطق ۱۰ گانه معدنی دنیا قرار دارد و ایران،افغانستان و کره شمالی از لحاظ معدنی بکر هستند اما متاسفانه کشورمان با داشتن ۷درصد ذخایر معدنی جهان کمتر از یک درصد تولیدات جهانی معدن را به خود اختصاص داده است. وی تصریح کرد:دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی مطلوب عمل نکرده است و بخش خصوصی هم جایگاه خاصی در رفت و امد خارجی ها نداشته است.
صمدی افزود:سرمایه گذار خارجی سبب انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشور می شود و این یک دستاورد مهم تلقی می شود.
وی گفت:تاریخ سرمایه گذاری خارجی در ایران به ۵۰ سال پیش برمی گردد از دهه ۴۰ خارجی ها برای سرمایه گذاری وارد معادن ایران شدند اما هیچگاه نتیجه مشخصی حاصل نشد. و همیشه قرار دادها با اختلاف همراه بوده است.
صمدی با انتقاد از اینکه ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نبوده است افزود:کمیسیون معدن خانه اقتصاد بسته سرمایه گذاری خارجی را به ایمیدرو و وزارت صنعت،معدن و تجارت ارایه کرده است. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد گفت:از سال ۲۰۰۷ به بعد شرکت های بزرگ محدوه های اکتشافی را به غولهای معدنی معرفی می کنند. شرکت های بزرگ دیگر وارد پی جویی نمی شوند. وی افزود:سرمایه گذار خارجی برای ورود به ایران نیاز به اطلاعات استاندارد معدنی دارد که متاسفانه در کشور فاقد این اطلاعات هستیم این بزرگترین مانع ورودسرمایه گذار خارجی در معدن است. وی تصریح کرد: رفع حل مشکلات گذشته خارجی ها در معادن کشور و ثبات قوانین از جمله حقوق دولتی پیش شرط ورود سرمایه گذار خارجی در معدن است. رییس کمیسیون خانه معدن خانه اقتصاد افزود:ایجاد پنجره واحد در معدن یکی از پیش شرطهای ورود سرمایه گذار خارجی در معدن است.
وی با انتقاد از سیاسیتهای دولت در صنعت زغالسنگ گفت:متاسفانه استراتژی اشتباه در صنعت زغالسنگ باعث شد تا این صنعت همانند صنعت نساجی شود. صمدی افزود:۲٫۵ میلیون تن مصرف کنسانتره زغالسنگ در کشور است ک ۱٫۵ میلیون تن از طریق واردات تامین می شود وهم اکنون تولید کنسانتره به زیر یک میلیون تن رسیده است و بسیاری از معادن زغالسنگ کشور از جمله معدنجو تعطیل شده است. وی در پایان گفت :خانه اقتصاد وارد فعالیتهای تجاری و اقتصادی نمی شود و جایگاه مشاور را در بخش معدن دارد.
صمدی در ادامه افزود:خانه اقتصاد رغیب خانه معدن نیست و هر دو مکمل هم هستند .تعدد تشکلهای معدنی در ایران مانع توسعه نیست چراکه در ترکیه ۶۰ تشکل در بخش معدن و صنایع معدنی داریم.

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps