تحلیل فلزات پایه (سرب و روی)

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

سرب

تعلیق های چین می توانند نقطه عطف باشند.

 

قیمت سرب بی ثبات باقی مانده است، اما در ماه آگوست تلاش کرد به روند صعودی برسد. با این حال، گزارش شده است که چین در حال تعلیق تولید سرب ثانویه به غیر قابل کنترل است که می تواند یک نقطه عطف باشد از آنجا که به طور بالقوه این عاملی برای پر رونق کردن بازار است.

مخصوصا با صنعت اولیه چین و جهان که با تولید کمتر معادن بازار بیشتر تقویت می شود.بنابراین جای تعجب نخواهد بود اگر در ماه های آتی شاهد سقوط موجودی سرب تصفیه شده بورس باشیم.

موجودی بورس فلزات لندن در حال حاضر کم و در حدود ۷/۱ درصد مصرف سالانه بوده و ذخایر بورس آتی شانگهای فقط ۱ درصد مصرف چین را حمایت می کند.

بنابراین اگر عرضه کم شود و احساس کسری ایجاد شود قیمت ها به سرعت عکس العمل نشان خواهند داد. ما در یک دوره شاهد بازار پر رونق سرب بوده ایم.

با این استدلال که قوانین بنیادی قوی تر از اطلاعات عرضه و تقاضای پیشنهادی شده بوده است. آخرین تحولات از این دیدگاه پشتیبانی می کند و بنابراین ما به این باور ادامه می دهیم که قیمت های سرب تا قبل از پایان سال بهتر شود.

 

روی

افزایش قیمت آسیب پذیر با شروع مجدد آگهی ها

 

روند صعودی قیمت های روی با مقاومت سرسختانه ای که در حدود ۲۳۰۰ دلار در هر تن داشته بعضی از تکانه ها در ماه آگوست را از دست داد. اگر روی موفق به غلبه بر این سطح نشود کاهش عمیق تری می تواند رخ دهد.همانطور که مفصل بحث شد بازار دارای استحکام کنسانتره فاکتور اصلی تداوم روند صعودی بازار است.

به طور بالقوه، این امر موجب حساسیت بازار شده و قیمت ها به اطلاعیه های تولید کنندگان که معادن موقتا تعطیل در سال گذشته برای راه اندازی مجدد آماده می شوند آسیب پذیر می شوند.

در صورت غیاب هر گونه شوک این چنینی، ما علاقمندیم که چگونه کسری بازار کنسانتره در حال تاثیر بر بازار روی تصفیه شده است.

موجودی بورس به نحو کندی افزایش یافته و کارمزدها پایین مانده است که هر دو مورد نشان می دهد که بازار فیزیکی هنوز هیچ استحکام قابل توجهی را تجربه نکرده است.

با این حال، ما یادآور می شویم که آخرین برآوردهای آی ال زد اس جی     (ILZSG)

نشان می دهد که پس از یک مازاد ۱۵ هزار تنی در سه ماهه اول سال بازار جهانی روی تصفیه  شده به کسری ۱۵۲ هزار تن در سه ماهه نوسان خواهد کرد.

منبع: ماهنامه تخصصی پردازش

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps