جذب سرمایه گذار خارجی معدن توسط دولت اشتباه محض است/ واگذاری سرب و روی مهدی آباد باید درس عبرت شود.

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

جذب سرمایه گذار خارجی از سوی دولت مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.

ابراهیم جمیلی؛ رییس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با خبرنگار معدن ۲۴ با بیان این مطلب گفت: قطعا دولت به اندازه بخش خصوصی نمی تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موفق باشد و این بستگی به میزان اعتماد دولت به بخش خصوصی و حمایت دولت از این بخش دارد.

وی در ادامه افزود: طرح های آماده واگذاری برای جذب سرمایه گذار خارجی هنوز از سوی دولت اعلام نشده و دولت همواره به عنوان رقیب بخش خصوصی در جذب سرمایه گذار خارجی در مجامع بین المللی ظاهر می شود بنابراین دولت باید ابتدا تکلیف طرح های آماده واگذاری را مشخص کند تا سرمایه گذار خارجی با بخش خصوصی وارد مذاکره شود.

رییس خانه اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: هنوز شاهد حضور سازمان ها و شرکت های دولتی در سمینارهای خارجی برای جذب سرمایه گذار هستیم در حالیکه با اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و تکالیف بودجه سالیانه مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: دولت باید به بخش خصوصی در جذب سرمایه گذار خارجی کمک کند و خود را عقب بکشد.

جمیلی با اشاره به عدم جذب سرمایه گذار خارجی مناسب در پروژه هایی از قبیل ۷ طرح فولادی از سوی دولت گفت: دولت باید از سرنوشت معدن سرب و روی مهدی آباد درس عبرت بگیرد زیرا دولت بر قرارداد منعقده این معدن با سرمایه گذار خارجی نظارتی نداشت و در طول ۳ سال قرارداد حتی یک دلار از سوی سرمایه گذار خارجی وارد کشور نشد.

رییس خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: شرکت های سرمایه گذار خارجی به دلیل حضور دولت بر پروژه های آماده سرمایه گذاری ایران علاقه ای نشان نمی دهند.

وی در ادامه افزود: دولت باید راه دیپلماسی سیاسی را در جهت دیپلماسی اقتصادی برای بخش خصوصی باز کند و از قدرت خود برای حمایت بخش خصوصی در مقابل سرمایه گذار خارجی استفاده کند.

جمیلی با تاکید بر توسعه طرح های معدنی گفت: هر کجا بخش خصوصی وارد شده است به بهترین نحو و با کمترین هزینه پروژه اجرایی شده است  و دولت باید اجازه ورود به بخش خصوصی واقعی در جذب سرمایه گذار خارجی را بدهد.

منبع: معدن ۲۴
300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps