حضور وزیر معدن و پترولیوم افغانستان به ایران جدی شد.

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

احتمال حضور داود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیوم افغانستان و دیدار با نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جدی شد.

درپی درخواست و دعوت نعمت زاده به وزارت معادن و پترولیوم افغانستان مبنی بر حضور داود شاه صبا به ایران برای انجام سرمایه گذاری مشترک با شرکت های معدنی ایرانی، هفته گذشته سفارت افغانستان در ایران خبر از حضور وزیر معادن و پترولیوم افغانستان به کشور در آینده نزدیک را داد.

به نظر می رسد با توجه به وجود منابع عظیم معدنی در افغانستان نظیر سنگ آهن، مس، سنگ های نیمه قیمتی، طلا و سرب و روی می توان با اتخاذ سیاست های منسجم و مدون به حضور سرمایه گذاران ایرانی به این کشور امیدوار بود.

کشور افغانستان از دیرباز با ایران روابط خوب و دوستانه داشته است اما به دلیل جنگ های داخلی و نا آرامی در این کشور همسایه هیچ گاه سرمایه گذاران ایرانی نتوانستند حضور جدی در این کشور معدنخیز داشته باشند.

حال در شرایط فعلی با توجه به تمایل بالای وزرای معدنی دو کشور برای گسترش همکاری های اقتصادی به نظر می رسد فضای جدیدی در بخش معدن ایران و افغانستان ایجاد شود.

منبع: پایگاه تحلیلی خبری معدن۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps