دریافت حق الارض اکتشافی اشتباه است/ اخذ حق انتفاع از معادن باعث حذف سرمایه گذار می شود

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

دریافت حق انتفاع و حق الارض اکتشافی از تمامی دارندگان پروانه های بهره برداری و اکتشافی منجر به ناامیدی سرمایه گذاران بخش معدن می شود.

محمد جعفر صادقی پناه؛ عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در گفتگو با خبرنگار معدن۲۴با بیان این مطلب گفت: دریافت حق انتفاع و حقوق دولتی از بهره برداران معادن منجر به از بین رفتن سرمایه گذاری در بخش معدن می شود.

وی در ادامه افزود: طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن به ازای هر کیلومتر مربع پروانه اکتشاف ۲ تا ۵ میلیون تومان از دارنده گواهی کشف گرفته خواهد شد.

صادقی پناه خاطر نشان کرد: مصوبه حق الارض اکتشافی در سال ۹۳ از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد و در سال جاری نیز همچنان اجرا می شود.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: مبلغ حق الارض اکتشافی با تمدید پروانه اکتشاف نیز افزوده می شود در صورتی که از ابتدا قرار بر این بود تا مبلغ حق الارض اکتشافی تنها از دارندگان پروانه هایی که محدوده های اکتشافی را بیش از ۳ سال بلوکه کرده اند دریافت شود در حالی که اکنون از تمامی دارندگان پروانه های اکتشاف این مبلغ اخذ می شود.

وی اظهار داشت: دولت و مجلس جهت توسعه بخش معدن باید این موانع را مرتفع کنند تا سرمایه گذاران به راحتی در اکتشاف سرمایه گذاری کنند.

گفتنی است طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps