رشد ۹٫۸ درصدی در بخش معدن محقق شد

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key
محمدرضا نعمت زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به این مطلب گفت: امیدوارم با موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای راه بازتر شود و در آینده با سرعت و تلاش بیشتری اقتصاد ایران رشد یابد.
وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم نسبت به سنوات گذشته حرکت جهشی و پیشرفت های بیشتری داشته باشیم باید در صنعت تمرکز بیشتری کنیم، این در حالی است که متاسفانه از سال ۸۰ تا ۹۱ شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از ۱۸.۲ به ۹.۱ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بوده ایم در حالی که منابع از صنعت گریخته و به سایر بخش ها رفته است.
نعمت زاده از تهیه اطلاعات پایه ذخایر معدنی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: ظرف دو سال آتی اطلاعات پایه کاملی از منابع معدنی کشور در اختیار خواهیم داشت، ضمن اینکه تلاش داریم تا معافیت مالیات بر درآمد را برای بخش معدن برقرار سازیم.
گفتنی است مراسم روز ملی صنعت و معدن  با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در حاشیه آن از سند راهبردی صنعت و معدن کشور با حضور وی رونمایی شد.
همچنین در این مراسم از ۲۰ واحد صنعتی، معدنی، طرح صنعتی، شهر و شهرک صنعتی تقدیر شد که از میان ۲۸۳ واحد صنعتی و معدنی انتخاب شده از ۶ واحد صنعتی، ۵ واحد معدنی، ۲ طرح، سه پیشکسوت، یک شهر صنعتی و ۳ شهرک صنعتی نمونه تقدیر شد.

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps