سرب و روی ایران؛ بازاری با مزیت بالا و نوسان اندک

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

 به گزارش روزنامه گسترش صمت، سمینار تخصصی»سرب و روی و بازار «دیروز در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان اینصنعت آغاز به کار کرد. در همایش چشم انداز صنعت سرب و روی و بازار که با هدف ارتقای این صنعت برگزار شد، چالش کمبودخوراک کارخانه های سرب و روی و نیاز به اکتشافات جدید در پهنه های معدنی و همچنین تعیین تکلیف معدن مهدی آباد به عنوان محتمل ترین راه تامین خوراک معادن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست فعالان بخش خصوصی سرب و روی کشورخواستار حمایت دولت از توسعه این صنعت در راستای افزایش اشتغال و استفاده از مزیت های سرب و روی شدند.

ابراهیم جمیلی، عضو هیات مدیره انجمن سرب و روی در این نشست با اشاره به ظرفیت های موجود در صنعت سرب و روی گفت:در چند سال اخیر حمایت چندانی از این صنعت نشده و با توجه به کشف معادن در ترکیه و سرمایه گذاری قزاق‏ها، اوضاع برای ایرانخیلی مطلوب نبوده است. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در ترکیه به منظور احداث نخستین کارخانه فرآوری به کمک ایران یا موجب شده که از صنعت سرب و روی ایران غافل بمانی، ادامه داد: اگر بتوانیم مناطق اکتشافی و مناطق متروکه که بی استفادهمانده‏اند را واگذار کنیم اتفاقات خوبی حاصل می شود. البته پیش نهاد واگذاری شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. عضو هیاتمدیره انجمن سرب و روی با بیان اینکه در کارخانه‏های فرآوری سرب و روی تنها ۳۵ درصد مواد اولیه از داخل کشور و مابقی از طریقواردات تامین می شود، اظهار کرد: با فعال شدن معدن مهدی آباد این ظرفیت تا ۳ برابر افزایش پیدا می‏کند. جمیلی با بیان اینکه ازاین طریق توان صادراتی و اشتغالزایی در این صنعت افزایش پیدا می کند، ادامه داد : به همین دلیل باید به دنبال ایجاد فرصت وجذب سرمایه گذاری باشیم.

 ایران، چهارمین تولیدکننده سرب و روی

در ادامه این نشست محمدرضا بهرامن، دبیر خانه معدن با بیان اینکه ایران چهارمین کشور تولیدکننده سرب و روی در آسیاست،گفت: این مسئله یک مزیت بزرگ است که باید از آن به نحو احسن استفاده شود. وی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اینحوزه اظهار کرد: فعالیت بخش خصوصی در بخش معدن می تواند نتایج بسیار مطلوبی ایجاد کند و باید به این نکته توجه کرد کهفضای اقتصادی یک منطقه زمانی که معدنکاری در آنجا ایجاد شود بسیار دگرگون می شود.بهرامن دلیل دور شدن سرمایه از معادنایران را نبود بهره‏وری در این حوزه عنوان کرد و افزود: باید بتوانیم سطح دانش را افزایش دهیم تا از این طریق بنگاه های موفقیداشته باشیم. نایب رییس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی معدن امروز تاثیر خوبی روی مسئولان و تصمیم‏گیریها دارد اما این تاثیر بازهم باید افزایش یابد، گفت: ما چند روز قبل شاهد بودیم کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال گرفتن بهرهمالکانه از تمامی معادن بود.

وی افزود: ما باید با رایزنی با نمایندگان مانع این کار شویم، تشکل خانه معدن و تشک لهای سرب و روی یکی است و باید در اینباره با یکدیگر همکاری کنند.

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps