شهرک‌های معدنی جایی برای تجمع سرمایه

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند برای طراحی و ایجاد شهرک‌های معدنی انجام دهد، شناسایی مناطقی از کشور به عنوان کلونی‌های معدنی است که عمده آنها در مناطق محروم و مرزی به شکل خدادادی موجود هستند و با طراحی شهرک‌های معدنی در این مناطق زیرساخت‌های کاملا تخصصی برای فعالیت‌های معدنی بنا کند.

تمام کسانی که در این مناطق و شهرک‌ها زندگی می‌کنند به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن روزی به‌دست می‌آورند. گفتنی است یکی از بهترین فعالیت‌هایی که در ایران برای صرفه‌جویی در میزان مصرف آب می‌توان انجام داد، احداث شهرک‌های معدنی در کشور است. ‌
نمونه‌هایی از این دست شهرک‌ها در کشورهای پیشرو معدنی همچون انگلستان، استرالیا، چین، افریقای جنوبی و… بنا شده که ویژه مواد معدنی هستند. حال اگر این اتفاق در ایران رخ دهد و نسبت به ایجاد شهرک‌های معدنی اقدام شود در آن زمان می‌توان برای تامین منابع آبی، برای انتقال آب اقدام کرد. تنها در این صورت انتقال آب دارای ارزش خواهد بود اما اگر قرار باشد فقط برای یک پروژه معدنی خطوطی برای انتقال آب کشیده شود، کار اشتباهی خواهد بود.
البته باید گفت که منابع آبی در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. بنابراین باید از آب محدود موجود در کشور به گونه‌ای استفاده شود که کمترین پرتی را داشته باشد. در شرایط کنونی هر نوع روشی که باعث پرتی آب یا استفاده غیراولویت‌دار است باید ترک شود. ‌

حال باتوجه به اینکه پروژه‌های معدنی نیازمند منابع آبی هستند، بنابراین باید برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها به گونه‌ای باشد که منابع آبی در دسترس باشد. ایجاد شهرک‌های معدنی در حاشیه مرزهای شرقی کشور و جنوب ایران «چابهار» راهکار خوبی است که زمینه را برای توسعه و آبادسازی منطقه فراهم می‌کند. حال اگر چنین برنامه‌ای اجرایی شود دولت برای حضور شرکت‌های سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مانند دیگر کشورها موارد تشویقی در نظر می‌گیرد.
در واقع ایجاد یک شهرک صنعتی، باعث تجمع تمام سرمایه‌گذاری‌ها در یک منطقه مشخص شده و همچنین با طراحی مهندسی صحیح برای مصرف آب و انرژی ایجاد شده، تکلیف مباحث زیست‌محیطی نیز در این دست از شهرک‌ها روشن می‌شود. به این ترتیب که با اجرای فعالیت کلان محیط‌زیستی در منطقه میزان تخریبی که ممکن است در سال‌های آینده به وجود بیاید مورد بررسی قرار می‌گیرند.
هم‌اکنون این نوع فعالیت معدنکاری که به شکل پراکنده و سلیقه‌ای انجام می‌شود که در سرمایه‌گذاری بلند مدت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

مهرداد اکبریان – عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران

منبع: گسترش صمت

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps