ضرورت به صفر رسیدن حوادث معدنی

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث معدنی باید با جدیت دنبال شود تا روزی بتوانیم حوادث معدنی را به صفر برسانیم.

وجیه اله جعفری در گردهمایی مدیران HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) مجتمع‌های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، با بیان این مطلب اعلام کرد: رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث باید بیش از گذشته با جدیت دنبال شود و با برنامه‌ریزی دقیق بتوانیم به روزی دست یابیم که حوادث معدنی به صفر برسد.

وی افزود: اجرای اصولی مسائل مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست همچون تجزیه و تحلیل مباحث ایمنی برای کاهش حوادث، نهادینه شدن ایمنی و تبدیل آن به فرهنگ، حفظ محیط زیست، برگزاری جلسات ویژه حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد و نیز لزوم توجه جدی به بحث آموزش و تشویق کارکنان به اجرای نظام پیشنهادات، می‌تواند ضامن موفقیت مدیران در اجرای ایمنی باشد.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به اینکه بحث ایمنی تنها به ایمنی معادن و کنترل تجهیزات خلاصه نمی‌شود، افزود: اگر بخش سلامت و محیط زیست هم مورد توجه قرار نگیرد نمی‌توان زنجیره ایمنی را کامل کرد. به طور مثال در بحث بهداشت، اگر مباحث به درستی اجرا و رعایت نشود، زیانبار بوده و می‌تواند تلفات جانی به همراه داشته باشد، از این رو، در مدیریت HSE باید به تمامی مباحث توجه شود.

 منبع:معدن نیوز

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps