طرح اخذ بهره مالکانه از تمام معادن فاقد بررسی های کارشناسی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا بهرامن روز سه شنبه در نخستین همایش چشم انداز سرب و روی در بازار افزود: فعالان بخش معدن درآگاهی بخشی به نمایندگان مجلس می توانند نقش کلیدی داشته باشند تا درخصوص موضوع مزبور درشرایطی که براقتصاد مقاومتی تاکید می شود ویکی از پایه های آن نیز معادن است، ضربه ایی وارد نکنیم.

نایب رییس خانه معدن اضافه کرد: ایران چهارمین تولید کننده سرب و روی در آسیا پس ازچین، قرقیزستان وهند محسوب می شود و ازاین مزیت باید به گونه ای بهره برداری اصولی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: رشد وارتقای جایگاه بخش معدن در گرو نگرش توسعه ایی به معادن است و برپایه نشست های تخصصی هنگامی به نتیجه می رسد که زمینه تصمیم سازی و اتخاذ تصمیمات ازسوی مسوولان را به دنبال داشته باشد.

بهرامن، قانون معدن را پایه حرکت در این بخش دانست و گفت: اکنون به نقطه ایده ال دراین عرصه نرسیده ایم اما نسبت به گذشته وضعیت بهتر است.

وی در ارتباط با هدایت سرمایه به سوی کشورهای همسایه گفت: ارتقای بهره وری به معنای واقعی یکی از راه های مقابله با این شرایط است و درعین حال آموزش ها برای برنامه ریزی دقیق واصولی منشاء اثر خواهد بود.

نایب رییس خانه معدن ایران افزود: قراراست اوایل سال آینده براساس توافق نامه ای همکاری به منظور آموزش فعالان بخش معدن با یکی از دانشگاه های معتبر کانادا شکل اجرایی به خود بگیرد تا درجهت ارتقای بهره وری بتوان نقش موثری ایفا کرد.