ظرفیت های بی پایان بازار سرب

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

ظرفیت های بی پایان بازار سرب

فلز سرب ، عرضه و تقاضای خوب و معقولی دارد اما بتازگی معامله گران در بازارهای فلزات پایه آن را نادیده گرفته اند که به هر صورت رفع این بی توجهی می تواند در سال جاری به بازار این فلز گرمی دهد. با وجود کاهش تقاضا برای سرب در چین انتظار می رود که بازار جهانی سرب در سال آینده به سمت کمبود و یا در شرایط تعادل کنونی خود به سمت اندکی عرضه مازاد حرکت کند.

تحلیلگران برای بهبود بازار سرب شانسی قائل نیستند و معتقدند این فلز هم مانند مس عملکرد ضعیفی از جنبه کمی و کیفی و عرضه و تقاضا در بازار داشته است.در حقیقت تحلیلگران بسیاری معتقدند که سرب به عنوان فلزی که حداقل گرمی را در بازار ایجاد کرده است، بازار راکدی داشته باشد.

با این وجود نباید به این فلز بهای کمی دارد چون فلزی است قدیمی که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف داشته و کاربرد آن در آینده در صنایع گسترده تر نیز خواهد شد.

با وجود اینکه سرب مانند تمام کالاهای دیگر در حال حاضر بازار راکدی دارد اما بازار آن در میان مدت به مدد کاربردهای کلیدی آن در صنایع و با توجه به قیمت های پایین کنونی بنزین که احتمالا فروش خودرو را افزایش خواهد داد، شکوفا خواهد شد.

همزمان این نگرانی نیز وجود دارد که با کندی رشد اقتصادی در چین (بزرگترین مصرف کننده سرب در جهان) و مقابله به آلودگی هوا در این کشور بازار سرب دچار بحران شود. چین در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد کل سرب و روی جهان را به خود اختصاص داده که سه برابر سایر مناطق در جهان است.

از آنجا که بازار سرب نسبتا کوچک است بنابر این از نظر تحلیلگران یکی از فلزات پایه ای است که سوداگری در بازار آن اندک بوده و این عرضه و تقاضاست که قیمت های آن را تعیین می کند.

اکثر تحلیلگران صنعتی پیش بینی می کنند که بازار سرب امسال و شاید تا پایان سال ۲۰۱۶ با اندکی کمبود مواجه شود که موجب تقویت قیمت ها خواهد شد و مانند دیگر فلزات پایه که در ماه های اخیر قیمت آن کاهش پیدا کرده است مجددا قیمت آن افزایش پیدا کند.

با توجه به اینکه موجودی انبارهای سرب بورس فلزات در حال حاضر نسبت به مصرف آن پایین است و کاهش موجودی انبارهای چین نیز از میزان ذخایر آن کاسته است باید بازار سرب مجددا جذاب شده باشد. اگر این اتفاق بیفتد عملکرد آن در بازار به بهترین سطح رسیده و از دیگر فلزات پایه حتی نیکل و روی نیز پیشی خواهد گرفت.

این بدین مفهوم نیست که بازار سرب در سال جاری بدون چالش بوده است بلکه تحت تاثیر موضوعات متعددی همچون اقتصاد کلان، ژئوپلیتیک در اروپا و خاورمیانه و نیز دیگر مسایل خاصی در آسیا، روسیه، برزیل و سایر مناطق در جهان که تمام کالاها متاثر از آن بوده اند، قرار گرفته است. اما بزرگترین نگرانی بازار سرب وضعیت روندی اقتصادی در چین است که واکنش و آثار آن در سرتاسر بازار جهانی سرب طنین افکن شده است.

منبع: گسترش صمت

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps