عقد تفاهم همکاری بین گروه صنعتی و معدنی زرین با گروه روس تکنولوژی (Rostec)

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

عقد تفاهم همکاری بین گروه صنعتی و معدنی زرین با گروه روس تکنولوژی (Rostec) در خصوص معدن مهدی آباد

تفاهم نامه همکاری مشترک در خصوص معدن مهدی آباد یزد برای شرکت در مناقصه بین المللی و سایر علاقمندی های اقتصادی بین گروه صنعتی ومعدنی زرین و Rostec  منعقد ‌گردید.

در این تفاهم نامه مقرر گردید طرفین در خصوص امکان سرمایه گذاری مشترک در این خصوص همچنین بررسی های فنی، معدن و زمین شناسی همکاری های مشترکی را آغاز نمایند.

کنسرسیوم معدن به رهبری گروه صنعتی و معدنی زرین متشکل از ۳۵ شرکت سرمایه گذاری، صنعتی، معدنی و تحقیقاتی چندی پیش در مناقصه معدن مهدی آباد شرکت نمودند و حائز امتیازات لازم در مرحله پیش ارزشیابی شدند هم اکنون با نهایی شدن حضور بزرگترین شرکت صنعتی و اقتصادی روسیه این امکان بوجود آمده است که بتوان بهره برداری از این معدن را به نحوی شایسته به انجام رساند در این تفاهم نامه که به امضا آقایان ابراهیم جمیلی و رودیون سوکروسچاک رسید. طرفین متعهد شدند هرچه سریعتر اسناد لازم در این خصوص را تهیه و در اختیار یکدیگر قرار دهند.

در این تفاهم نامه همچنین مقرر گردید در خصوص امکان سنجی استفاده از تیم ایران برای طرح های ‌    توسعه ای تفاهمات لازم صورت پذیرد.

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps