فلز روی همچنان پیشتاز رشد قیمتی در بازار فلزات

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

کارشناس بازار فلزات پایه گفت: روی در بین فلزات به لحاظ رشد قیمتی همچنان پیشتاز است.

پرویز امانیان افزود : این فلز از جمله مهمترین و با ارزش ترین فلزات است که در صنایع مختلف به ویژه در ساخت آلیاژها و صنعت گالوانیزاسیون کاربرد های فراوانی دارد.
وی همچنین اظهار داشت : فلزروی در ساختار اقتصادی هر کشور جهت تولید و تکمیل انواع فرآورده های صنعتی نقش اساسی دارد .
کارشناس بازار فلزات پایه گفت : در هفته گذشته قیمت برخی فلزات پایه از قبیل مس، نیکل و آلومینیوم در سطح جهانی برمدار نزولی بوده است.
وی در ادامه از افت ۱۰۰ دلاری قیمت مس در هر تن خبر داد و افزود : کاهش یا افزایش قیمت مس برقیمت سایر فلزات به شدت تاثیر می گذارد.

امانیان به قیمت های فلزات پایه در بورس فلزات لندن اشاره کرد و اظهارداشت: قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن یک هزار و ۶۰۱ دلار در هر تن، مس چهار هزار و ۶۰۲ دلار در هر تن، سرب یک هزار و ۸۷۵ دلار در هر تن، روی دو هزار و ۳۲۷ دلار در هر تن، نیکل ۹ هزار و ۷۲۵ دلار در هر تن و قلع ۱۸ هزار و ۸۸۰ دلار در هر تن است.
وی با بیان اینکه قیمت قلع دربین فلزات پایه طی هفته گذشته بر مدار افزایشی بوده است، گفت : روی از حیث رشد قیمتی همچنان پیشتاز در بازار فلزات است.
کارشناس بازار فلزات افزود: قیمت روی به دلیل کاهش عرضه این فلز در سطح دنیا روبه رشد است.

وی تصریح کرد : بالاترین و ضعیف ترین رشد قیمتی در بین فلزات از ابتدای سال ۲۰۱۶ به ترتیب مربوط به روی و مس بوده است.
امانیان در ادامه با اشاره به اینکه فلزات پایه در اقتصاد دنیا نقش بسیار مهمی دارد، یادآور شد: گروه صنعت فلزات اساسی با ایفای نقشی محوری در توسعه اقتصادی کشور، یک صنعت استراتژیک محسوب می شود.

منبع: دنیای معدن

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps