محدودیت زمانی برای خام‌فروشی مواد معدنی

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

با توجه به اینکه بیشتر مواد معدنی موجود در ایران صرفه اقتصادی دارند، برنامه فرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی باید در دستور کار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. از طرف دیگر مواد معدنی وجود دارد که توجیه اقتصادی پایینی دارند که هم‌اکنون امکان فرآوری ندارند. با این حال خام فروشی این مواد معدنی اقتصادی نیست، زیرا با هزینه حمل‌ونقل بالایی که در کشور وجود دارد صادرات بدون ارزش افزوده درآمدزا نیست. از این رو باید یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله را فرصتی برای ایجاد واحدهای فرآوری در نظر بگیریم تا زمینه ورود فناوری‌های روز به کشور فراهم شود و زیرساخت‌های لازم برای استقرار فرآوری نیز مهیا شود. به همین دلیل برای اقتصادی کردن مواد معدنی کم عیار در کشور باید یک برنامه مدون داشته باشیم تا بتوانیم درآمدهای بیشتری را عاید کشور کنیم و تنها آزادسازی خام‌فروشی راهکار نیست. همچنین برای اینکه بتوانیم برداشت‌های بیشتری از محصولات معدنی کشور داشته باشیم باید مشوق‌هایی برای معدنکاری در مناطق محروم در نظر بگیریم. به طوری که این مشوق‌ها می‌تواند در زمینه تسهیلات کم‌بهره یا بدون‌بهره باشد یا با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران را به سمت برداشت معدنی در معادن مناطق بکر اما محروم سوق دهیم. چراکه تنها در شرایطی می‌توانیم فرآوری محصولات معدنی را برای کشور به ارمغان آوریم که میزان استخراج محصولات معدنی را افزایش دهیم. از طرف دیگر دولت باید در مدت زمانی که مهلت استقرار واحدهای فرآوری در نظر گرفته است، زیرساخت‌های لازم از حمل‌ونقل گرفته تا تامین انرژی و… را رونق دهد. در واقع هرچقدر میزان سرمایه بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌ها و مقدمات سرمایه‌گذاری کاهش یابد در زمینه اکتشاف و استخراج بیشتر هزینه می‌شود که در نهایت تولید بیشتر را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

منبع : گسترش صمت

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps