مدل سرمایه گذاری خارجی ها در سنگ اهن و فولاد می تواند در صنعت سرب و روی تکرار شود.

300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

در ورود سرمایه گذار خارجی نباید فقط به انتقال تکنولوژی و پیمانکاری اکتفا کرد بلکه باید تمرکز را بروی ورود سرمایه به کشور معطوف کنیم.

 ابراهیم جمیلی مدیر عامل هلدینگ زرین معدن آسیا در گفت و گو با معدن ۲۴ گفت: فعالان معدنی از ورود سرمایه گذار خارجی به معادن ایران استقبال می کنند ولی اینکه خارجی های فقط  خدمات پیمانکاری خود را به حوزه معدن و صنایع معدنی تحمیل کنند منطقی نیست.
وی افزود: ایران در زمینه سرب و روی از ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردار است. که می توانیم از توانمندیهای آنها استفاده کنیم.
جمیلی خاطر نشان کرد: اکتشافات در معادن ایران سطحی بوده و کمتر اکتشافات عمیق صورت گرفته که در این حوزه نیازمند سرمایه گذار خارجی هستیم و باید  شرکت های ایرانی  با شناسایی شرکای خارجی به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه اکتشاف،استخراج و فراوری معدن باشند.
مدیر عامل هلدینگ زرین معدن اسیا افزود:بازار ایران تشته سرمایه گذاری خارجی است و باید همانند فولاد و سنگ آهن به دنبال سرمایه خارجی ها در بخش سرب و روی باشیم.
وی افزود:هنوز بطور کامل ظرفیتهای معدنی ایران به خارجی ها معرفی نشده و در این بخش دارای اشکال عمده هستیم.

منبع: معدن ۲۴

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.