معافیت ۱۰ درصدی تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای پرداخت حقوق دولتی معادن

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره برداران معادن که طرحهای پژوهشی کاربردی در فعالیتهای معدنی اجرا نمایند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰ درصد و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال سالانه معاف می شوند.

به گزارش اتاق نیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباسعلی ایروانی افزود: تصمیم یادشده براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب تبصره ۱۰ و بند الف آن شکل اجرایی به خود می گیرد.
وی اضافه کرد: بهره برداران معدنی که برای پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن با مشخصه یادشده، برخوردار می شوند.
ایروانی توضیح داد: بهره برداران معادن می توانند برای طرح خود با یکی از مراکز آموزش عالی و پژوهشی قرارداد امضا کنند و پیش نویس آن را به دبیرخانه کارگروه تخصصی مربوطه در دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت تحویل دهند.
وی یادآور شد: طرحهای ارایه شده پس از تصویب در کارگروه تخصصی و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ می شود و متقاضی پس از تصویب طرح بلافاصله قرارداد خود را با مرکز علمی منعقد و در مدت اجرای طرح گزارش پیشرفت را دبیرخانه کارگروه گزارش می کند.
ایروانی گفت: مدت اجرای این طرح براساس قرارداد حداکثر دو سال تعیین شده است.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵۱۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دولتی از معادن کل کشور وصول شد که در مقایسه با سال ۹۲ کاهش ۱۲٫۴ درصدی داشت.
سال ۹۲ حقوق دولتی معادن وصول شده به رقم ۵۹۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود.
آمارهای منتشره حاکی است، در سطح کشور پنج هزار و ۴۰۰ معدن فعال هستند که سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود.
پیش بینی شده، امسال مجموع مواد معدنی استخراجی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه به رقم ۴۵۰ میلیون تن برسد.

www.otaghnews.com

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps