استراتژی

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key
 • جلب رضایت مشتری
 • ارج نهادن به منافع و خواسته های مشتری
 • تولید محصولات با کیفیت برتر در سطح استانداردهای جهانی و افزایش صادرات آن به اقصا نقاط دنیا
 • رعایت استانداردهای زیست محیطی
 • رعایت ارزش های محوری شرکت
 • احترام به منافع جامعه بشری
 • رشد و ارتقاء منافع ذینفعان شرکت از طریق تولید کنسانتره سرب و روی با خلوص و کیفیت برتر و فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی
 • تدوین شرح شغل و شرایط احراز
  تدوین شرح شغل و شرایط احراز مشاغل در شرکت این کمک را به مدیران می کند که بتوانند برنامه ریزی دقیقی در جابجایی، ارتقاء و سیاستگذاری جذب را داشته باشند.
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی
  با استفاده از پایگاههای داده اطلاعات در ارتباط با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت (بهسازی، آموزش، استخدام، ارزشیابی، ارتقاء و…) در خصوص مدیریت منابع انسانی فراهم می سازد.
 • تدوین استراتژی منابع انسانی
  تدوین استراتژی منابع انسانی در شرکت به منظور مدیریت و اداره استراتژیک پایدار، با ارزش ترین دارائی‌های شرکت، یعنی کارکنانی که در شرکت کار می کنند و منفرداً در کنار هم به شرکت در وصول به اهداف کمک می کنند.
 • اجرای نظام آراستگی محیط (۵s) در شرکت.
 • اجرای نظام پیشنهادات در شرکت وارج نهادن به پیشنهادات سازنده.
 • ارزیابی عملکرد
  اجرائی نمودن سیستم ارزشیابی عملکرد در شرکت به منظور استفاده در طرح کارانه، ادامه همکاری در شرکت و…
 • آموزش
  نیاز سنجی آموزشی در شرکت بر اساس آن برنامه ریزی آموزشی در کلیه رده‌ها.

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps