خط مشی کیفیت

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

شرکت زرین معدن آسیا به عنوان یکی از تولید کنندگان کنسانتره سرب وروی درکشور به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات خود،سیستم مدیریت مبتنی بر استاندارد ISO:90001 را در شرکت برقرار نموده است.لذا در این راستا رئوس خط مشی کیفی خود را به شرح ذیل اعلام میدارد.

اهداف کیفیت شرکت به شرح زیر می باشد:

• توسعه توانمندی نیروی انسانی از طریق آموزش های مستمر

• کاهش هزینه ها در جهت تحقق بهبود مستمر تمامی فعالیتها

• سازگارنمودن نظام مدیریت کیفیت شرکت با سیستم های نوین مدیریت کیفیت

• حفظ و ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق درک نیازها و انتظارات آنها و تعهد در قبال برآورده سازی آنها

• توسعه بازار از طریق ارائه محصولات متنوع و با کیفیت و دستیابی به بازار های جهانی

• کسب رضایت ذینفعان از طریق کسب سود بیشتر

 

مدیریت ارشد خود را متعهد میداند که نسبت به ارتقاء مستمر اثر بخشی مدیریت اهتمام داشته و ازدرک خط مشی کیفیت در سراسر شرکت اطمینان یابد و همچنین خط مشی کیفیت شرکت را به منظور اطمینان از تناسب دائمی آن با نیازمندیهای شرکت مورد بازنگری قراردهد. مدیریت ارشد اعتقاد راسخ دارد که اهداف این خط مشی و خواسته های این سیستم کیفیت با همکاری کلیه مدیران در چهار چوب مسئولیتها و اختیارات وعمل به وظایف محوله میسر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps