معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری حوزه معدن بازنگری و برای اطلاع سرمایه گذاران معرفی می شود.

هرمز ناصرنیا با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به نیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجی به اطلاعات برای تصمیم گیری و بررسی امکان حضور در فرصت های معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها کار شناسایی و تدوین فرصت های سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی را در سراسر کشور از حدود ۳ سال پیش آغاز و نتایج حاصله را به ۲ زبان فارسی و انگلیسی منتشر ساخت.

وی ادامه داد: به دلیل عملیاتی شدن برخی فرصت های سرمایه گذاری یا ورود فرصت های جدید سرمایه گذاری ناشی از اکتشافات، این مجموعه هر ساله مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد و در برنامه جدید، قرار است همزمان با ارائه اطلاعات علمی، محاسبات اقتصادی هر یک از فرصت های سرمایه گذاری نیز انجام شود تا سرمایه گذاران علاقه مند به اجرای طرح های معدنی، با اطلاعات کامل تری در زمینه ریسک پذیری و سودآوری، اقدام به تصمیم گیری کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران خاطرنشان کرد: برای دریافت نتایج بهتر این برنامه، درصدد هستیم با ایمیدرو همکاری کرده و از تجارب این سازمان هم بهره مند شویم.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه های این سازمان برای افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، برگزاری نمایشگاه برای معرفی ظرفیت های این بخش همراه با ارائه محاسبات اقتصادی برای هر کدام از آنهاست و تاکنون در این زمینه، ۳ نمایشگاه برگزار شده است.

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps