مناطق ممنوعه معدنکاری یکبار برای همیشه مشخص شود

Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

 

مناطق ممنوعه معدنکاری یکبار برای همیشه از سوی هیات دولت و در سطوح بالا مشخص شود.

محمدجعفر صادقی پناه؛ عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در گفتگو با خبرنگار معدن ۲۴ با بیان این مطلب گفت: معدنکاران نیز به محیط زیست اعتقاد دارند ولیکن نمی توان تولید را تعطیل کرد و اشتغال ایجاد نکرد.

وی در ادامه افزود: هنر معدنکاران این است که با یک دید ملی و با کمترین خسارت و آسیب وارد شده به محیط زیست بتواند بیشترین تولید و اشتغال را ایجاد کند.

صادقی پناه خاطر نشان کرد: معدنکار طرح بهره برداری از معدن را باید طوری بنویسد که به مسایل محیط زیست و منابع طبیعی نیز توجه شود و در این راستا سازمان محیط زیست و منابع طبیعی باید واحد شوند.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته معدنی مشکلی میان محیط زیست و معدنکاران وجود ندارد بنابراین ما هم خواهیم توانست این مشکل را حل کنیم تنها کافیست مناطق ممنوعه معدنکاری یکبار برای همیشه مشخص شود و بقیه مناطق طبق ضوابط فعالیت های معدنکاری انجام شود.

منبع: معدن ۲۴

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.