منافع اقتصادی بهره برداری مجدد معادن

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

برپایه اطلاعات بدست آمده در کشور نزدیک به ۳۰۰ معدن متروکه وجود دارد که باید مورد عملیات شناسایی و احیا قرار گیرند. البته معادنی در این دسته قرار می گیرند که در گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته شده باشند و احتمال وجود ذخایر معدنی جدید در عمق های بالا را دارا باشند.

معادن متروکه نیازمند اکتشاف اصولی

معادن پس از انجام عملیات اکتشافی و استخراج مواد معدنی در طبیعت رها می شوند، در شرایطی ممکن است هنوز در محدوده های اکتشاف نشده، مواد معدنی غنی باشد، زیرا با توجه به اطلاعات زمین شناسی، کانسنگ های معدنی به صورت رگه های وسیعی  تمام محدوده را در بر می گیرد. به همین وجود مواد معدنی در یک نقطه می تواند علائمی از وجود ذخایر بیشتر باشد.

رییس خانه اقتصاد درباره دلایلی که توجیه اقتصادی بهره برداری از معادن را تایید می کند گفت: با توجه به اینکه در گذشته معادن با روش های سنتی مورد اکتشاف و بهره برداری قرار می گرفتند توان استخراج بخش های عمقی زمین را نداشته اند. از طرف دیگر با تجهیزات اولیه تنها مناطق پرعیار را مورد شناسایی قرار می دادند. از این رو، صدور مجوز اکتشاف و بهره برداری مجدد از این معادن یک روش اصولی در بهره مندی از این نعمت های الهی است. حال اگر این معادن با تجهیزات روز مورد اکتشاف قرار گیرند احتمال دستیابی به ذخایر بالا به ویژه عناصر فلزی زیاد است.

ابراهیم جمیلی با تاکید بر اینکه زیرساخت در این معادن انگیره ای بهره بردای مجدد نیست افزود: تنها دلیل اکتشاف و استخراج جدید از این معادن ذخایر پنهانی است که به صورت ناشناخته باقی مانده است و نمی توان وجود زیرساخت ها را دلیل معدنکاری جدید دانست، زیرا مسیر حمل و نقل این مناطق در طول زمان به دلیل ریزش برف و باران از بین رفته اند و تونل های حفاری شده در معادن نیز ریرش کرده اند. بنابراین مزیتی نسبت به محدوده های اکتشاف نشده ندارد.

او با اشاره به اینکه اهلیت واگذاری این معادن باید از سوی دولت ارزیابی شود تصریح کرد: به طورقطع تعداد این محدوده ها زیاد است و شرکت های دولتی توان بهره برداری از تمام معادن متروکه را ندارند، از این رو واگذاری این محدوده ها و مشارکت با بخش خصوصی می تواند بهترین راه حل برای توسعه و فعالسازی این معادن باشد.

جمیلی با انتقاد از اینکه اطلاعات اکتشافی معادن گذشته وجود ندارد ادامه داد: اگر عملیات شناسایی و ذخایر کشف شده در معادن متروکه مشخص بود. به طور قطع عملیات جدید با هزینه و اقدامات کمتری میسر می شد. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته معدنی تمام اطلاعات اکتشافی بایگانی می شود و در آینده براساس برنامه های احیا و … مورد استفاده قرار می دهند.

منبع: www.otaghnews.com

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps