موضوع حق انتفاع معادن به زودی تعیین تکلیف می شود

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

دریافت حق انتفاع از معادن تعیین تکلیف خواهد شد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار معدن۲۴ با بیان این مطلب گفت: سال گذشته مجلس مصوبه ای تحت عنوان پرداخت حق انتفاع از سوی تمام بهره برداران معادن را به تصویب رسانید.

وی در ادامه افزود: دریافت حق انتفاع از ابتدا پیشنهاد مجلس بود و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این موضوع مخالف بود ولیکن بنابر قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه باید عددی را جهت دریافت حق انتفاع به شورای اقتصاد پیشنهاد دهد ولیکن درصدد عدم اجرای این قانون هستیم و در غیر اینصورت به دنبال راهکاری برای عدم وارد شدن هرگونه لطمه و ضرر به بهره برداران خواهیم بود.

این منبع آگاه خاطر نشان کرد: جدول حقوق دولتی ۹۴ تا پایان خردادماه به استان ها ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: حقوق دولتی سال ۹۴ در شورای عالی معادن بررسی و سپس تصویب شده است، در حالیکه در سال های گذشته بررسی نهایی در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرفت.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته پرداخت حق انتفاع پروانه بهره برداری را برای تمام معادن سنگ آهن در سال ۱۳۹۴ را ۲۵ درصد مبلغ فروش آن معدن تعیین کردند که با نارضایتی تمام بهره برداران معادن کشور مواجه شد.
منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps