همایش چشم انداز صنعت سرب، روی و بازار فردا ۹ صبح برگزار می شود

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

اولین همایش چشم انداز صنعت سرب و روی و بازار فردا ۹ صبح با حضور مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش معدن در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود.
نخستین همایش چشم انداز صنعت سرب، روی و بازار بیشتر با هدف معرفی ظرفیتهای معدنی ایران در این بخش و ترسیم دور نمایی از بازار سرب و روی برگزار می شود و در این کنفرانس مقالاتی در این خصوص ارائه خواهد شد.

در این همایش که با حضور برخی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس برگزار می شود، ابراهیم جمیلی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی زرین، مهدی کوهی مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران، کیوان جعفری طهرانی مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن ایران و دو کارگزاری معتبر بورس با سخنرانی های متعدد، تحلیلی از وضعیت کنونی و آینده بازار سرب و روی و طرحهای توسعه این صنعت خواهند داشت.

گفتنی است این همایش با همکاری گروه معدنی و صنعتی زرین معدن و سایت تحلیلی خبری معدن۲۴ بر گزار می شود.

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps