چشم انداز مثبت برای بازار فلزات در سال ۲۰۱۷/بازار فولاد سال آینده بی رمق می شود.

300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

چشم انداز قیمت فلزات برای سال ۲۰۱۷ صعودی می باشد.

چشم انداز قیمت فلزات برای سال آینده توسط برخی از تحولات در سال ۲۰۱۶ به ویژه هزینه زیرساخت های اضافی در چین و دیگر بازارهای توسعه یافته صعودی پیش بینی می شود.
توسعه کلیدی دیگر که منجر به چشم انداز صعودی می شود انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده است.
به گفته تحلیل گران، انتظار می رود روی در بین فلزات دیگر در سال ۲۰۱۷ افزایش بیشتری را داشته باشد در حالی که قلع و سرب نیز دچار تغییراتی می شوند. با این حال فولاد با توجه به عرضه خوب بازارهای جهانی دچار کاهش قیمت می شود.
به جهت کاهش سرعت تولید جهانی و تقاضای بیشتر جهانی به خصوص در چین، کسرش عرضه پیش بینی شده برای روی تمام فلزات را تحت الشعاع قرار خواهد داد. کسری ۲۰۹۰۰۰ در سال ۲۰۱۷ انتظار می رود تا سال ۲۰۱۹ به ۲۷۹۰۰۰ تن افزایش یابد.
قیمت روی پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به صورت میانگین سالانه ۶٫۱ درصد افزایش یابد و از ۲۶۰۰ دلار بر تن عبور می کند. در حالی که در ۵ سال گذشته به صورت میانگین سالانه ۲ درصد افزایش داشته است.
قرارداد ۳ ماهه روی در بورس فلزات لندن در روز ۲۰ دسامبر ۲۶۳۶ دلار بر تن بسته شد که ۴٫۲ درصد نسبت به ۶ دسامبر افت داشت.
انتظار می رود قیمت سرب به طور متوسط ۲۰۰۰ دلار بر تن در سال ۲۰۱۷ و ۲۱۵۰ دلار بر تن در سال ۲۰۲۰ باشد.
قرارداد سه ماهه سرب بورس فلزات لندن ۲۰ دسامبر ۲۱۹۹ دلار بر تن با افزایش ۴٫۹ درصدی نسبت به ۶ دسامبر بسته شد.
منبع: معدن ۲۴

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.