کاغذ بازی باعث افزایش هزینه ها در بخش معدن شده است

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

بروکراسی موجود در بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از موانع اصلی جذب سرمایه گذار خارجی است.

دکتر کمال الدین سلماسی، رئیس آموزش دانشگاه McGill کانادا در اجلاس بین المللی معدن و صنایع معدنی با بیان این مطلب گفت: در سال ۲۰۱۳ حدود ۹۹۱ میلیارد ریال در بخش معدن سرمایه گذاری شده است.

وی در ادامه افزود: قیمت بسیاری از موادمعدنی از سال ۲۰۱۳ روند کاهشی داشته و همین امر در جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار بوده است.
رییس آموزش دانشگاه مک گیل خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران خارجی معتقدند پتانسیل معدنی ایران رتبه بالایی داشته و همچنین ایران از نظر نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده در رتبه بسیار خوبی دارد.

سلماسی تصریح کرد: برای سرمایه گذاران خارجی این سوال مطرح است، اگر اختلافی در سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی با طرف ایرانی پیش آید حل آن در کدام مرجع قضایی امکان پذیر است؟ یا اینکه معتقدند در قانون معادن ایران تغییراتی باید انجام گیرد.

وی اظهار داشت: دولت ایران یا مقامات مسئول این کشور باید حامی سرمایه گذاران خارجی باشند و بروکراسی اداری و کاغذبازی که باعث افزایش هزینه ها و اتلاف وقت می شود به زودی رفع شود.

سلماسی در خاتمه گفت: همواره نوآوری حرف نخست را در شرکت های معدنی می زند بنابراین وجود سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی در این حوزه ها خواهد شد.
منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps