کمک اوباما به اکتشاف معدن در فضا

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

شهروندان ایالات متحده می توانند از این پس به طور قانونی حق مالکیت معادن در فضا را داشته باشند، این اتفاق پس از امضا قانون مبنی بر اجازه تملک توسط باراک اوباما انجام شد.

این قانون به عنوان قانونی که حق مالکیت می دهد و از طرفی شرکت های اکتشافی و تجاری را برای تصاحب این منابع تشویق می کند.
آقای اریک آندرسون یکی از اعضای مهم پلانتری ریسورس شرکتی که پیشگام در زمینه اکتشاف معدنی در صنعت فضا محسوب می شود دراین باره گفت: این تنها و بزرگترین حق مالکیت در تاریخ در این زمینه محسوب می شود.
از طرفی این موضوع سبب ایجاد انگیزه و حمایت برای ایجاد جهش اقتصادی و افزایش فعالیت در زمینه فضا می شود.
آقای پیتر دیاماندی یکی دیگر از افراد مهمی است که در این مورد اظهار نظرکرد و گفت: پس از سال ها، بشریت به این نقطه از تاریخ به عنوان نقطه ای که بشر جای پای محکم و ثابتی را در این زمینه برداشت نگاه خواهد کرد.
هنا کرنر مدیر اجرایی اسپیس فرونتیر فاندیشن ، دراین باره گفت: قانون جدید امضا شده ارزش بازار آزاد ایالات متحده را دربخش فضا بالا می برد، که البته نیاز لازم و ضروری برای ایالات متحده برای موفقیت در این بخش است.
این موضوع و حرکت یک جانبه ایالات متحده هنوز به طورکامل شناخته نشده است که آیا واقعا معتبرخواهد ماند یا خیر. اوتراسپیس تریتی که توسط ایالات متحده، روسیه و برخی کشوره ای دیگر امضا شد، کشورها نمی توانند حق مالکیت در فضا داشته باشند.
فضای خارج از جو و بیرونی باید آزاد از اکتشاف باشد و توسط ایالات متحده مورد استفاده واقع نشود، این موضوع توسط ترتی عنوان شده است، موضوع مالکیت نباید در فضا مطرح باشد.
زمین شناسان معتقدند که سیارات انباشته از سنگ معدن آهن، نیکل و فلزات گرانبها هستند که مقدارآنها به مراتب بیشتر از آنچه است که در زمین پیدا می شود، و این باعث می شود تا ارزش آنها در بازار بیش از تریلیارد دلار باشد.

منبع: معدن ۲۴

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps