۱۳۹۵؛ سال رشد اشتغال در صنایع معدنی

examineeverything
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

معاون وزیر صنعت، سال ۹۵ را سال نشاط اقتصادی، رشد اشتغال و کارآفرینی در بخش معدن و صنایع معدنی دانست و گفت: سهم معدن در اقتصاد افزایش می‌یابد.

اتاق خبر – مهدی کرباسیان گفت: ایمیدرو همواره خود را همراه حرکت‌های رو به پیشرفت ایران می داند و در بخش معدن و صنایع معدنی، ‌راه توسعه، ‌اشتغال و درآمدزایی را با بهره گیری از ثروتی که از دل زمین برخاسته، در پیش گرفته است تا سهم خود را از حرکت رو به توسعه، به جای آورد تا ایران به جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی دست یابد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ تلاش خود را به راه اندازی طرح های جدید، به نتیجه رساندن طرح بزرگ اکتشاف، توجه به سرمایه گذاری داخلی و جلب سرمایه خارجی برای حرکت رو به توسعه کشور، معطوف خواهیم کرد، چراکه وجود نیروی انسانی پرتوان، ‌ذخایر غنی معدنی و انرژی و همچنین موقعیت استراتژیک کشورمان، جایگاهی رفیع برای ایران زمین به ارمغان آورده است.

به اعتقاد کرباسیان، سال ۹۵، سال نشاط اقتصادی، رشد اشتغال و کارآفرینی به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی خواهد بود.

منبع: اتاق خبر

404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.