۱۰ فرصت و تهدید پیش‌روی بخش معدن

pk0-003 Latest Cisco 700-039 Real Practice Q&As jn0-633 98-364 Cisco 300-080 Practice Test, Most Accurate 300-080 Questions 74-343 010-111 mb6-700 remington 700-270 All For Sale 600-455 600-460 1z0-533 Juniper jn0-633 Practise Questions Is What You Need To Take 98-364 300-080 74-343 1z0-133 Testking Oracle Exam Questions 70-465 300-135 A Brief Guide On How to Pass the Cisco 400-051 Questions 101 adm-201 1z0-808 CCA-500
windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

به گزارش اتاق خبر،بخشی از این فرصت‌ها و تهدیدها اثرات مستقیم و برخی دیگر اثر غیر مستقیم بر این حوزه برجای می‌گذارند.

در این فهرست که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو به آن اشاره کرده است، ۱۰ موضوع شامل رشد صادرات نفت، رشد صادرات معدن،‌ آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی،‌ کاهش مقطعی نرخ ارز،‌ تسهیل واردات به کشور،‌ فاینانس طرح‌ها،‌ رشد ارزش بورس،‌ دستیابی به فناوری جدید، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به تجهیزات و قطعات و مواداولیه جای گرفته‌اند.

در بین این موضوعات فوق،‌ هشت فرصت برای بخش معدن فراهم می‌آید و دو مورد نیز به عنوان تهدید برای این حوزه محسوب می‌شود. این هشت فرصت شامل رشد بازار محصولات بخش معدن با استفاده از افزایش بودجه عمرانی،‌ کاهش ریسک و افزایش تنوع محصولات ناشی از رشد صادرات به منظور‌ تکمیل زنجیره ارزش،‌ فاینانس طرح‌ها،‌ تامین مالی ارزان ناشی از رشد بورس،‌ تسهیل شرایط استفاده از فناوری‌های جدید در طرح‌ها،‌ استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی تکمیل زنجیره ارزش و رشد بهره‌وری و ارایه خدمات بعد از فروش به همراه کاهش هزینه‌ها است.

اما دو تهدید پیش‌روی این حوزه از اقتصاد کشور در دوران جدید،‌ کاهش مقطعی نرخ ارز است که می‌تواند به ارزان‌شدن محصولات صنایع معدنی منجر شود. عامل دیگر نیز که ممکن است از ناحیه واردات پدید آید، رشد واردات صنایع معدنی است که این صنایع را تهدید می‌کند.

300-160-dumps 210-250-dumps 210-255-dumps 200-150-dumps 200-155-dumps 300-160-dumps 300-165-dumps 300-170-dumps 300-175-dumps 300-180-dumps 300-210-dumps 600-509-dumps 600-510-dumps 600-512-dumps 700-172-dumps 700-070-dumps 300-560-dumps 642-385-dumps 810-502-dumps 830-506-dumps 70-698-dumps 70-734-dumps 70-741-dumps 70-742-dumps 70-743-dumps 70-761-dumps 70-764-dumps 70-767-dumps 70-765-dumps 70-740-dumps 70-357-dumps 62-193-dumps MB2-715-dumps MB2-716-dumps MB2-717-dumps MB2-718-dumps MB6-890-dumps MB6-892-dumps MB6-893-dumps 70-398-dumps 70-475-dumps 70-694-dumps NSE8-dumps 70-348-dumps 70-473-dumps P8060-030-dumps 70-773-dumps 70-774-dumps 70-775-dumps 77-418-dumps 77-419-dumps 77-421-dumps 77-422-dumps 77-423-dumps 77-424-dumps 77-425-dumps 77-426-dumps 77-428-dumps 77-725-dumps 77-726-dumps 77-727-dumps 77-728-dumps 77-729-dumps 77-730-dumps 77-731-dumps 77-853-dumps 98-380-dumps MC1-001-dumps NSE6-dumps