محمدرضا عربی مزرعه شاهی

examineeverything
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to server.localhost.com's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/xm991.txt (port 80)
۲۲ مهر ۱۳۹۴

طرح جدید صندوق بیمه معدن برای جذب منابع مالی

طبق قانون دولت تا 5 درصد حقوق دولتی دریافتی را می تواند به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تخصیص دهد ولیکن با توجه به محدودیت های بودجه ای مبلغ پرداختی به مراتب کمتر بوده است.
404 Not Found

Not Found

The requested URL /jingxiangoultlinks/azmc.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.